„KOLĘDA” to konkurs tradycji i zwyczajów okresu zimowego, które zachowały się wśród potomków powojennych osiedleńców na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy wsi w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska zachowali do dziś wiele z tradycji, które wywodzą się z przedwojennych miejsc pochodzenia ich rodziców i dziadków. Bogatyńska „KOLĘDA” jest jedną z nielicznych inicjatyw pokazujących ich różnorodność. Konkurs stanowi zwyczajowe zakończenie okresu kolędowania i przedstawia stan zachowania tradycji w wioskach, z których przyjeżdżają uczestnicy. Jest to jedna z nielicznych okazji, by zapoznać się z różnorodnością tradycji obecnych w dolnośląskich wioskach. „KOLĘDA” wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej mieszkańców Dolnego Śląska, integruje społeczności lokalne wokół wartości kultury tradycyjnej, a także zacieśnia więzy w ramach dobrosąsiedzkiej współpracy transgranicznej. Tegoroczna, XXV edycja Konkursu Tradycji „KOLĘDA” odbyła się 26 stycznia br. w Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku w Markocicach i trwała od godz. 1300 do 2130.

Wszystkie prezentacje konkursowe były niezwykłe. Bogactwo smaków, kolorów, zapachów, doznań muzycznych i teatralnych. Całe mnóstwo walorów artystycznych, które również znalazły swoje odzwierciedlenie w ocenie jury. Jednakże szczególną i kluczową uwagę Jury przywiązało do wierności przekazu, wzajemnego przenikania się kultur i jego dopuszczalnych granic. Jury oceniało:

- autentyzm prezentacji i ich zgodność z tradycją,

- walory widowiskowe i sugestywność kreacji aktorskich oraz kostiumów,

- zestaw dań, ich formę i smak,

- formę dekoracji choinek.

Jury w składzie:        

 1. Henryk Dumin - przewodniczący jury, etnolog, antropolog kultury, publicysta, laureat nagrody im. Oskara Kolberga, badacz tradycji w warunkach o przerwanej ciągłości  osadniczej na Dolnym Śląsku.
 1. Ignacy Dumin - sekretarz, a zarazem członek jury, etnolog, antropolog kultury, konsultant grup folklorystycznych, wieloletni juror konkursów tradycji, dokumentator tradycji Dolnego Śląska.

Po zapoznaniu się po zapoznaniu się  prezentacjami ośmiu zespołów z terenu czterech gmin regionu Dolnego Śląska oraz z Górnych Łużyc w Niemczech, biorąc pod uwagę kryteria regulaminowe, postanowiło przyznać następujące nagrody w wyszczególnionych poniżej kategoriach:

STOŁY WIGILIJNE I ZAPUSTNE

Prezentacje dotyczą tradycyjnych potraw spożywanych od dnia Wigilii przez czas Zapustów, aż do dnia Matki Boskiej Gromnicznej (2.II). Charakter sporządzonych potraw powinny odwoływać się do form i receptur charakterystycznych dla regionów pochodzenia wykonawców i ich rodzin - maksymalnie 12 potraw konkursowych. Należy tutaj nawiązywać do najdawniejszych, pamiętanych tradycji, unikać zaś stosowania np. naczyń z tworzyw sztucznych, czy obcych rodzimej tradycji składników potraw.

TRADYCYJNA DEKORACJA DRZEWKA BOŻONARODZENIOWEGO

czyli według najdawniejszych przekazów z użyciem tradycyjnych ozdób np. opłatki, jabłuszka, bibułkowe formy, orzeszki, pierniki, ciasteczka…

W kategorii tradycyjnych potraw wigilijnych i zapustnych przyznano pięć równorzędnych nagród. Przy ocenie uwzględniono kryteria regulaminowe, w tym - walory smakowe i zestaw przedstawionych potraw, zwyczajowe dekoracje stołów świątecznych oraz towarzyszące prezentacji tradycyjne choinki z własnoręcznie wykonanymi ozdobami.

Zespołowe nagrody finansowe:

Równorzędne NAGRODY w wysokości po 400,00 zł przyznano:

 1. Zespołowi „CISOWIANKI” z Henrykowa
 2. Zespołowi „DZIAŁOSZYNIANIE” z Działoszyna
 3. Zespołowi „GOŚCISZOWIANIE” z Czerwonej Wody
 4. Zespołowi „ROZMARYN” z Markocic
 5. Zespołowi „RZĄSINIANKI” z Rząsin

Zespołowe nagrody rzeczowe otrzymały gościnnie prezentujące się zespoły z Niemiec za krzewienie własnej kultury i tradycji:

 1. Frauen-und Familienzentrum Zittau - dfb - Regionalverband Sachsen Ost e.V.
 2. Landfrauenkreisverein Görlitz e.V. - Hirschfelde

Indywidualne nagrody rzeczowe przyznane zostały także wyszczególnionym poniżej autorkom potraw wigilijnych i zapustnych o wyjątkowych smakach i tradycjach, sporządzonych według zapamiętanych w gronach rodzinnych przepisów przekazywanych przez pokolenia:

CISOWIANKI z Henrykowa:

1.1. Irenie Woźniak za zupę grzybową

2.2. Czesławie Czajce za potrawę ze śledzia z fasolą w sosie śmietanowym

 DZIAŁOSZYNIANIE z Działoszyna:

3.1. Krystyna Majewskiej za gołąbki z kaszą i sosem grzybowym oraz za sernik

GOŚCISZOWIANIE z Gościszowa:

4.1. Beacie Ludziak za zawijańce z kapustą i grzybami

5.2. Krystynie Kuduk za barszcz na kwasie z kapusty

LANDFRAUENKREISVEREIN Görlitz e.V.:

6.1. Heldze Nitze za kaczkę duszoną z kluskami i modrą kapustą

ROZMARYN z Markocic:

7.1. Krystynie Gudełajskiej za karpia w sosie grzybowym

8.2. Ewie Przewoźnej za kisiel żurawinowy

RZĄSINIANIE z Rząsin:

9.1. Feliksie Cierlik za zapustne racuchy

10.2. Grażynie Chomentowskiej za opieńki w cieście naleśnikowym

 

PREZENTACJE SCENICZNE

Zespoły prezentują tradycyjne widowiska herodowe czyli „Herody”- chodzenie z szopką, gwiazdą, ze zwierzętami żywymi (np. z kozą) lub ich wyobrażeniami (np. z turoniem), wykonują repertuar pieśni kolędowych i pastorałek,
a także wygłaszają oracje życzeniowe.

Zespołowe nagrody finansowe:

NAGRODĘ GŁÓWNĄ w wysokości 300,00 zł zdobył:

1.1. Zespół „HERODÓW” z Gościszowa

I NAGRODĘ w wysokości po 150,00 zł przyznano zespołom:

2.1. Zespołowi „DZIAŁOSZYNIANIE” z Działoszyna

3.2. Zespołowi „GOŚCISZOWIANIE” z Gościszowa

II NAGRODĘ w wysokości po 100,00 zł przyznano:

4.1. Zespołowi „ROZMARYN” z Markocic

5.2. Zespołowi „CISOWIANKI” z Henrykowa

6.3. Zespołowi „RZĄSINIANIE” z Rząsin

 

Indywidualne nagrody finansowe:

Równorzędne NAGRODY w kategorii zwyczajowych oracji życzeniowych w wysokości po 50,00 zł zdobyli:

 1. Wojciech Omiatacz z Zespołu „GOŚCISZOWIANIE” z Gościszowa
 2. Marian Pukacki z Zespołu „RZĄSINIANIE” z Rząsin

Ponadto Jury zarekomendowało Zespół „DZIAŁOSZYNIANIE” z Działoszyna do udziału
w tegorocznym 53. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w kategorii konkurs zespołów śpiewaczych, który odbędzie się w dniach 28-30 czerwca br.

Każdemu zespołowi uczestniczącemu w XXV edycji Konkursu Tradycji wręczono podziękowanie  za rzetelne nawiązanie do źródeł tradycji swych Rodzin. Po raz kolejny, oprócz unikalnych przykładów rodzimych zwyczajów i obrzędów mieliśmy okazję podziwiać cenne przykłady żywego przekazu międzypokoleniowego i zauważalny udział osób z młodego pokolenia przejmujących dziedzictwo przodków. Popłynęły również podziękowania za wspólne, bez mała rodzinne spotkanie, a przede wszystkim współpracę i pomoc w zachowywaniu i utrwalaniu tożsamości kulturowej Dolnego Śląska. Dzieci i młodzież obdarzeni zostali słodkimi upominkami, wszyscy zaś uczestnicy życzeniami wszelkiej pomyślności i przychylności wszystkiego co na ziemi i w niebie dla nich i ich najbliższych. Tegoroczny Konkursu Tradycji „KOLĘDA ‘2019” zaprezentował niematerialne dziedzictwo kulturowe nie tylko jako praktyki, wyobrażenia i przekaz, ale również wiedzę i umiejętności, które znalazły swoje urzeczywistnienie w warsztatach zdobienia pierników i kaligrafii. Piernikowe szaleństwo prowadziła Magdalena Topolanek - piernikarka, założycielka autorskiej Fabryki Bardzkie Pierniki, mieszkanka Brzeźnicy koło Barda, której korzenie tkwią mocno na Podhalu, skąd pochodzi jej rodzina. Pni Magda śpiewa i tańczy, kocha ludową tradycję w niemal każdej postaci(...) Pasjonuje ją rękodzieło... Dla nas upiekła pierniki i pomagała w tworzeniu oryginalnych, piernikowych cudeniek lukrem zdobionych. Na stronie http://www.sudety24.pl/artykuly/magdalena-topolanek napisano, że (...) Jest dobrym duchem większości imprez organizowanych w swojej miejscowości (...) - tym razem jednak była dobrym duszkiem naszego wydarzenia. Warsztaty kaligrafii poprowadził Adam Kusiak, mistrz Kaligrafii, laureat wielu nagród i uczestnik licznych konkursów. Warsztaty rozpoczęły się o godz. 14.30 i cieszyły się żywym zainteresowaniem wśród uczestników i gości. Wzięły w nich udział dzieci, młodzież i oczywiście dorośli, gdyż wiek był tu bez znaczenia. Warsztaty trwały bez mała do końca wydarzenia. Konkursowe prezentacje tradycji świętowania okresu zimowego potwierdziły żywotność tradycji kulturowych aktualnie przekazywanych w kręgu społeczności lokalnych Dolnego Śląska. Już od 25 lat bogatyńskie konkursy stanowią okazję do publicznego komunikowania o stanie zachowania dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców regionu. Podczas prezentacji pojawiają się indywidualności artystyczne – wybitni śpiewacy i odtwórcy ról teatru obrzędowego. Ważnym aspektem pozostaje tutaj również wpływ na pogłębianie procesów integracyjnych z przygranicznymi obszarami sąsiednich regionów.

Coroczna realizacja Konkursu Tradycji „KOLĘDA”  przyczynia się do wzrostu aktywności wiejskich grup artystycznych w dziedzinie prezentacji tradycji i jest przykładem tzw. „dobrej praktyki”.

Przedstawione podczas wydarzenia zjawiska kulturowe i umiejętności zaprezentowane przez członków społeczności lokalnych z terenów przygranicznych Polski i Niemiec podlegają ochronie
i wpisują się w myśl zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego ratyfikowanej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku. Inicjatywa organizacji Konkursu Tradycji podtrzymywana przez Samorządy Bogatyni od ćwierćwiecza stanowi godny naśladowania przykład trafnego nawiązania do wytycznych wymienionego dokumentu, wpisując się także w założenia wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020. Podziękowano wszystkim tym, dzięki którym wspólnie mogliśmy otoczyć należytą troską ludowe tradycje w regionie pielęgnując to, co najcenniejsze.

Organizatorom Konkursu Tradycji podziękowano za jego sprawne, rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie. Specjalne podziękowania skierowano również pod adresem Pana Ryszarda Włosa z Działoszyna i Pana Artura Oliasza - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Bogatynia za osobiste zaangażowanie i wsparcie, dzięki któremu kolejna edycja konkursu tradycji mogła stać się kontynuacją 25 poprzednich lat. „KOLĘDA” to bogactwo i różnorodność form zwyczajów i obrzędów okresu Świąt Bożego Narodzenia oraz czasu Zapustów. Dzięki niej możemy bacznie obserwować ludowe tradycje i otaczać je szczególną ochroną. Póki żyją najstarsi, odwołujemy się do ich pamięci, przypominamy to, co skrywane w zakamarkach ich pamięci, czerpiemy garściami z ich wiedzy i doświadczenia. „KOLĘDA” jest swoistym przewodnikiem stanowiącym wyjątkową pomoc w zrozumieniu złożoności kultury Dolnego Śląska. „KOLĘDA” to przede wszystkim wiara w siłę tradycji, która sprawiła, że wszyscy uwierzyliśmy w jej czarodziejską moc. Dzięki „KOLĘDZIE” tradycja i jej odległe treści wchodzą w nieustanny dialog z tym, co tu i teraz. Zaś świadomość i zaangażowanie uczestników, zaproszonych gości, organizatorów... sprawia, że  jest ona wciąż żywa i dołożymy wszelkich starań aby takową pozostała.

Organizator: 

Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni

 

Współorganizatorzy:  

Koło Gospodyń Wiejskich w Działoszynie

Koło Gospodyń Wiejskich w MARKOCICE w Bogatyni

 

Fundatorzy nagród rzeczowych: 

Dorota Bojakowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bogatyni

Artur Oliasz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni

Ryszard Włos - działacz społeczny, popularyzator niematerialnego dziedzictwa kulturowego

 

W naszym mieście BOGATYNI i gminie: BIAŁOPOLU, BRATKOWIE, DZIAŁOSZYNIE, JASNEJ GÓRZE, KOPACZOWIE, KRZEWINIE, LUTOGNIEWICACH, OPOLNIE ZDROJU, PORAJOWIE, POSADZIE, SIENIAWCE, WYSZKOWIE-WOLANOWIE mieszkańcy wiedzą o tym, że POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE, dlatego wszyscy razem GRALIŚMY DLA DZIECI MAŁYCH I BEZ FOCHA. 13 stycznia br. podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym mieście i gminie kwestowało 70 odpowiedzialnych pełnych wigoru, zaangażowania i wrażliwości wolontariuszy o wielkich, gorących pełnych miłości serduszkach, sercach, i serduchach. Zaprosiliśmy Państwa do Fitness Świata „AGA” na spinning, pilates, zumbę, trening z tubingiem, ABT, siłownię… Ochotnicza Straż Pożarna w Bogatyni i Grupa Motocyklowa Bogatynia zaprezentowały samochody, motocykle, sprzęt ratowniczy oraz zaprosiły na spotkanie z urzekającymi psami ratownikami, które popisując się swoimi umiejętnościami wzbudzały podziw i zainteresowanie. Trzeba przyznać, że czworonożni przyjaciele prezentowali się jak zawsze znakomicie. Na ekstremalne spotkanie z samochodami terenowymi i quadem zaprosiło Stowarzyszenie 4x4 OFF-ROAD TEAM Bogatynia. Najmłodsi wspinający się do kabin nietuzinkowych aut o potężnych kołach i specjalnych oponach, jazda po trudnym terenie, euforia, pisk i roześmiane od uch do ucha dzieciaki to niezapomniany widok i moc wrażeń nie do opisania. Trzeba przyznać, że było co podziwiać. Te niecodzienne spotkania na „trawnikowo-chodnikowym torze” przy PSP i BOK robiły wrażenie i cieszyły się ogromnym powodzeniem. Warkot silników był wymarzonym klimatem aby przymierzyć kask, ubrać rękawice, potrzymać kierownicę, przejechać się, usiąść w wozie strażackim, zobaczyć jak jest wyposażony, obejrzeć i poznać sposób działania sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie, dotknąć lśniącej sierści psa, spojrzeć mu w pełne miłości oczęta, poczuć jego wilgotny nosek, pogłaskać i pobawić się z nim, a na koniec zapytać niemalże o wszystko. I choć wszystko to działo się pod osłoną nieba, a pogoda płatała nam figle dzięki słodziuchnym ciastom i ciasteczkom, bułeczkom z cynamonem, wyśmienitym muffinom, gorącej herbacie, grzanemu winu i oczywiście gorącym sercom orkiestrowych przyjaciół atmosfera sympatii i wzajemnej współpracy kwitła, zaś puszki kwestarskie w mgnieniu oka wypełniały się po brzegi „NA ZAKUP SPRZĘTU DLA SPECJALISTYCZNYCH SZPITALI DZIECIĘCYCH” Przygotowaliśmy również kiermasz rozmaitości, czyli „PCHLI TARG”, na którym prezentowaliśmy całe mnóstwo niezwykle oryginalnych cudeniek czyli ręcznie wykonanych pięknych, małych i dużych, kolorowych śliczności, fascynujące książki z przeszłością w ramach „Kiermaszu Książki”… Ponadto można było pomalować twarz, a także spotkać się z Adamem Kusiakiem Mistrzem Kaligrafii, który jak zawsze pisał i rysował z WOŚP-em „coś szczególnego dla kogoś szczególnego”. Stowarzyszenia „AMAZONKI” i „AMARYLIS” z czarującym uśmiechem i radością kusiły zniewalającą feerią barw, bogactwem smaków i aromatów ciast. Pełnym wrażeń uczestnikom Panie z SP ZOZ mierzyły ciśnienie i inne parametry życiowe, dodając wszystkim wigoru i animuszu. Przedstawiliśmy również program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży, a w nim m.in.: aranżacje wokalne i taneczne. Tuż po występach, odbyła się niepowtarzalna licytacja wartościowych przedmiotów, rewelacyjnych gadżetów, nietuzinkowych karnetów … oraz Złotych Serduszek. Tutaj każdy wypatrzył coś dla siebie. Jak co roku zaprezentowaliśmy całe mnóstwo atrakcji i niespodzianek, które wzbudziły wiele wrażeń i emocji, ale przede wszystkim pozwoliły uatrakcyjnić 27. Finał WOŚP i zebrać środki finansowe „NA ZAKUP SPRZĘTU DLA SPECJALISTYCZNYCH SZPITALI DZIECIĘCYCH” Zwieńczeniem 27. Finału WOŚP miało było tłumnie oczekiwane „ŚWIATEŁKO DO NIEBA” ufundowane przez Firmę „BIELECCYBUS” Agnieszkę i Krzysztofa Bieleckich jednak w tym roku w trosce o zdrowie ludzi i zwierząt, a także środowisko naturalne zapaliliśmy jedynie symboliczne zimne ognie. Zaznaczyć trzeba, że do licytacji przeznaczony był również karnet na odpalenie „ŚWIATEŁKA DO NIEBA”, który wylicytowało Stowarzyszenie „Silne Kobiety Bogatyni” i to właśnie Panie, podejmując decyzję o nieodpaleniu fajerwerków w myśl ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska stały się jednocześnie propagatorkami szeroko pojętej ekologii.

Kwota zebrana przez Sztab 27. Finału WOŚP nr 1010 w Bogatyni to: 83 937,35 zł

LICYTACJA: 19 485,48 zł w tym m.in.:

*3 „Złote Serduszka” Sztabu 27. Finału WOŚP nr 1010 w Bogatyni ufundowane przez Wojciecha Błasiaka Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, Bożenę Wojciechowską Zastępcę Burmistrza ds. Polityki Regionalnej, Artura Sawickiego Zastępcę Burmistrza ds. Inwestycji (wylicytowano za kwotę 2 450,00 zł)

*3 karnety „przyjęcie zaproszenia na szczególne spotkanie przygotowane przez stowarzyszenie” ufundowane przez Wojciecha Błasiaka Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, Bożenę Wojciechowską Zastępcę Burmistrza ds. Polityki Regionalnej, Artura Sawickiego Zastępcę Burmistrza ds. Inwestycji (wylicytowano za kwotę 1 850,00 zł)

*3 vouchery na wykonanie tatuażu ufundowane przez Roberta Florka Studio Tatuażu Artystycznego „ROBI TATTOO”, i Roberta Kembłowskiego „STYGMAT TATTOO STUDIO” (wylicytowano za kwotę 1 700,00 zł)

*gadżety WOŚP (wylicytowano za kwotę 2 010,00 zł)

*karnet „spotkanie z Dyrektorem Bogatyńskiego Ośrodka Kultury przy aromatycznej kawie i pysznym cieście” ufundowane przez Bożenę Mazowiecką (wylicytowano za kwotę 500,00 zł)

*odpalenie „Światełka do Nieba” ufundowanego przez Firmę „BIELECCYBUS” Agnieszkę i Krzysztofa Bieleckich (wylicytowano za kwotę 400,00 zł)

*duży miś ufundowany przez Natalię Figurę (wylicytowany za kwotę 300,00 zł)

*pyszne i cudne torty 27. Finału WOŚP ufundowane dla naszego Sztabu nr 1010 w Bogatyni przez Alicję Michalak FloraArt Ogrody i Ireneusza Kropidłowskiego GS „SCH” w Bogatyni (wylicytowano za kwotę 260,00 zł)

*SPONSORZY FINANSOWI: 4 500,00 zł,

*ZBIÓRKA DO PUSZEK KWESTARSKICH: 54 629,28 zł w tym: 1.Przedszkola: 9 826,81 zł, 2.Szkoły: 17 353,32 zł, 3.Klub Puszystych: 706,76 zł, 4.Fitness Świat „AGA”: 991,32 zł, 5.SP ZOZ w Bogatyni: 368,50 zł, 6.Wolontariusze Bogatyńskiego Ośrodka Kultury: 12 387,05 zł, 7.Bogatyńskie Stowarzyszenie „AMAZONKI”: 3 819,45 zł, 8.Stowarzyszenie Koła Gospodyń „AMARYLIS”: 3 051,28 zł, 9.Stowarzyszenie 4x4 OFF ROAD TEAM Bogatynia: 3 727,77 zł, 10.Ochotnicza Straż Pożarna w Bogatyni i Grupa Motocyklowa Bogatynia: 1 939,38 zł, 11. Adam Kusiak: 334,36 zł, 12.„MARY KAY”: 123,28 zł, INNE: 5 322,59 zł w tym: 1.Przewalutowanie €, KČ 1 159,52 zł, 2.„BIG PUSZKA” przed BOK: 4 163,07 zł

KOCHANI, Dziękujemy za piękną, pełną wzajemnego szacunku, miłości i tolerancji orkiestrową niedzielę. Dzięki takim chwilom świat jest jeszcze piękniejszy. W imieniu naszego Sztabu nr 1010 w Bogatyni i całej Fundacji WOŚP pragniemy bardzo, bardzo gorąco podziękować za Państwa zaangażowanie. Dzięki Państwa uczestnictwu wiemy, że będzie można zrealizować mnóstwo pomysłów, które wesprą polską medycynę dziecięcą. 
Dziękujemy: Wolontariuszom i ich Opiekunom; Dyrektorom, Nauczycielom oraz Pracownikom Przedszkoli i Szkół z terenu Miasta i Gminy Bogatynia; Rodzicom, którzy przygotowali dzieci do prezentacji scenicznych; Darczyńcom finansowym oraz tym, którzy przekazali rzeczy i usługi do licytacji; Dyrektorom, Prezesom, Członkom Instytucji i Stowarzyszeń, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie tego dnia; Pracownikom Bogatyńskiego Ośrodka Kultury; Policji za opiekę roztoczoną nad wolontariuszy; Pani Dyrektor PKO BP S.A. Oddział 1 w Bogatyni za rozliczenie naszego sztabu; Straży Miejskiej za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników „Światełka do Nieba” i oczywiście Mieszkańcom Miasta i Gminy Bogatynia za aktywny udział w publicznej zbiórce, licytacji, życzliwość, hojność i dobre serca. Był to przede wszystkim Finał, który przygotowaliśmy dzięki PAŃSTWU, NASZYM SPONSOROM, DARCZYŃCOM i WSPÓŁORGANIZATOROM, ludziom wrażliwym, życzliwym o gorących sercach i pełnych dobrej woli niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują.

DARCZYŃCY FINANSOWI: K5 Tomasz Kubica i Paweł Chorab, „BIELECCYBUS” „AGA TRAVEL” Agnieszka i Krzysztof Bieleccy, „KRONEX” Zgorzelec Artur Ostrowski, Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. Katarzyna Bartkowiak, „AUTO-AS” Krzysztof Skiba, „OPAŁ” Bogatynia Państwo Celina i Adam Święciccy, Agencja Ubezpieczeniowa Bartosz Cichosz, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Elektrowni Turów Janusz Mańko, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Elektrowni Turów Wiesław Kwaśniewski, Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ’80 przy KWB Turów Piotr Kubiś, „HOSNET” Daniel Firlet

DARCZYŃCY KARNETÓW: Fitness Świat „AGA” Agnieszka i Mariusz Tomaszewscy, Bukieciarnia RÓŻA Mariola i Andrzej Paszniccy, Marcin „WORON” Woroniecki, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Błasiak, Zastępca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej Bożena Wojciechowska, Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Artur Sawicki, Pracownia Tatuażu „ROBI TATTOO” Robert Florek, Stygmat Tattoo Studio Görlitz Robert Kembłowski, Restauracja Pizzeria „HOKER” Joanna i Mariusz Arendarczykowie, „Dom Zegarmistrza” Marzena i Marcin Pilszakowie, BUTOMANIA Karolina Stodolna, „ANNAILS” Anna Zając, Włodzimierz Filipcow, „MARY KAY” Iwona Chałas, Bogatyński Ośrodek Kultury Bożena Mazowiecka, Dream Team MAGDA Magdalena Kazimierczak, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „MERLIN” Beata Włoskiewicz i Wojciech Walczak, TV Bogatynia Magdalena Kościańska, Klub Puszystych Anetta Kempska, InShape Catering Dietetyczny Rafał Marciniak, Zumba Fitness Ilona Witkowska, 4x4 OFF ROAD TEAM Marek Teowicki, Studio Urody „CLARIS” Edyta Zawada, Dekoratornia Bukieciarsko-Florystyczna „KWIATOWE INSPIRACJE” Urszula Warchał, Premium Autoserwis Dominik Halczuk, „HAPPY DOG” Salon Psiej Urody Karolina Sobieski, Sandra Kowalska, Bartosz Kowalski, Gabarka ANIMATORKA Ewelina Gabara, Manufaktura Piękna, Izabela Tyszkiewicz, FOTOGRAFIA Izabela i Piotr Tyszkiewicz, AUTO-SERWIS Sieniawka Krystian Bajsarowicz, Gabinet Kosmetyczny „ENCANTO” Małgorzata Kowalczyk, Salon BEAUTY,

DARCZYŃCY RZECZY: Wojciech Błasiak Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, Bożena Wojciechowska Zastępca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej, Artur Sawicki Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji, „Twój Styl” Lucyna Szczepankiewicz, Sklep Odzieżowy „MODUS” Ewa Sawicka, Księgarnia Powszechna S.C. Irena Smalec i Renata Seskowicz, ADE Turystyka i Finanse Justyna Kaleta, „ELTUR SERWIS” Sp. z o.o. Stella Gosk, Niezależny Związek Zawodowy Górników KWB Turów Bogumił Tyszkiewicz, Adam Ignatowicz, Natalia Figura, Krystyna Stępniewska, Anna Naruszewicz, Olga Kuśnierczyk, Oliwia Wenc, Sławomir Zamożny, Wojciech Wierzbicki, Olga Sroczyńska, Agnieszka Malinowska, Marian Lorek, Jolanta Chmielowska, Rehabilitacja Powiatowego Ośrodka Wsparcia i DPS „JĘDREK” w Opolnie Zdroju, FloraArt Ogrody Alicja Michalak, La Moda Katarzyna Maciorowska, Apteka RODZINNA Agnieszka Pichowicz i Marta Ziaja, Sklep Odzieżowy „CHIC” Kamila Pociecha, Magdalena Tomaszewska

WSPÓŁORGANIZATORZY: PKO BP Oddział 1 w Bogatyni Justyna Michniewicz, Komisariat Policji w Bogatyni Jarosław Samelski, „BALCER” Reklama i Poligrafia Paweł Balcer, Usługi Złotnicze Agata Komarnicka, „PAWEX” Violetta Vonczina, „CHAMPION” Jelenia Góra Jacek Sosnowski, Pokazy Fajerwerków „ASTAR” Andrzej Szreder, Restauracja Pizzeria „HOKER” Joanna i Mariusz Arendarczykowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Bogatyni Krzysztof Suszczyński, 4x4 OFF ROAD TEAM Marek Teowicki, Adam Kusiak, Bogatyńska Grupa Motocyklowa Bogatynia, „OPAŁ” Sieniawka Izabela Święcicka, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bogatynia Adam Balcer, Bogatyńskie Stowarzyszenie „AMAZONKI” Dorota Bojakowska, Stowarzyszenie Koła Gospodyń „AMARYLIS” Maria Muszyńska, SP ZOZ w Bogatyni Ewa Szczepkowska, Pracownia Integracyjna „Bez Barier” Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, ArtRadio Bogatynia 104,8 FM Artur Wieczorek, TV Bogatynia Magdalena Kościańska, „TO i OWO” Mariola Walter, Straż Miejska w Bogatyni Mirosław Nowak

PRZEDSZKOLA: Przedszkole Publiczne nr 1 w Porajowie Irena Michalczyk, Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Bogumiła Lewczuk, Przedszkole Publiczne nr 4 w Bogatyni Elżbieta Mikicińska, Przedszkole Publiczne nr 5 w Bogatyni Marzenna Konwent, Przedszkole Publiczne nr 6 w Bogatyni Ewa Gorczyca, Przedszkole Publiczne nr 7 w Bogatyni Marzena Samelska

SZKOŁY: Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni Marta Bodziony, Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni Beata Wiśniewska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Bogatyni Elżbieta Brożek, Szkoła Podstawowa nr 5 w Bogatyni Małgorzata Turkiewicz Baczmańska, Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju Joanna Karkowska, Szkoła Podstawowa w Porajowie Grażyna Jarosz, Szkoła Podstawowa w Działoszynie Irena Michalik, Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni Anna Hantke, Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni Katarzyna Koman

6 stycznia 2019 roku w parafii pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bogatyni odbył się Koncert Noworoczny z okazji Święta Trzech Króli. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia. Podczas godzinnego koncertu zgromadzona w kościele publiczność usłyszała kilkanaście najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu grupy wokalnej "Yamayka" oraz wokalistek z Bogatyńskiego Stowarzyszenia "Amazonki". Organizatorami koncertu byli Bogatyński Ośrodek Kultury oraz parafia pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bogatyni.

12 i 13 grudnia 2018 r. odbył się czwarty już z kolei Świąteczny Kiermasz Rękodzieła na holu Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. Przez dwa dni swoje towary prezentowali lokalni artyści i rzemieślnicy. Za przysłowiowe kilka złotych można było zakupić unikalne ręcznie robione ozdoby świąteczne oraz wyroby mięsne, miody i oleje. Kiermasz ma na celu możliwość pokazania się artystów z naszego regionu oraz promocję ich oryginalnych towarów. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy za rok! 

Strona 5 z 23

BOGATYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1
59-920 Bogatynia
tel./fax 75 77 32 522
e-mail: bokbogatynia@o2.pl