Kolęda 2019 - 26.01.2019 r.

„KOLĘDA” to konkurs tradycji i zwyczajów okresu zimowego, które zachowały się wśród potomków powojennych osiedleńców na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy wsi w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska zachowali do dziś wiele z tradycji, które wywodzą się z przedwojennych miejsc pochodzenia ich rodziców i dziadków. Bogatyńska „KOLĘDA” jest jedną z nielicznych inicjatyw pokazujących ich różnorodność.
Konkurs stanowi zwyczajowe zakończenie okresu kolędowania i przedstawia stan zachowania tradycji w wioskach, z których przyjeżdżają uczestnicy. Jest to jedna z nielicznych okazji, by zapoznać się z różnorodnością tradycji obecnych w dolnośląskich wioskach.
„KOLĘDA” wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej mieszkańców Dolnego Śląska, integruje społeczności lokalne wokół wartości kultury tradycyjnej, a także zacieśnia więzy w ramach dobrosąsiedzkiej współpracy transgranicznej.
Tegoroczna, XXV edycja Konkursu Tradycji „KOLĘDA” odbyła się 26 stycznia 2019 roku w Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku i trwała od godz. 13.00 do 21.00.

W konkursowych zmaganiach wzięły udział zespoły:
1. Zespół „RZĄSINIANKI” z Rząsin
2. Zespół „CISOWIANKI” z Henrykowa
3. Zespół „GOŚCISZOWIANIE” z Gościszowa
4. Zespół „ROZMARYN” z Markocic
5. Zespół „DZIAŁOSZYNIANIE” z Działoszyna
3. Zespół „HERODY” z Gościszowa
oraz
1. Frauen-und Familienzentrum Zittau - dfb - Regionalverband Sachsen Ost e.V. 
2. Landfrauenkreisverein Görlitz e.V. - Hirschfelde

Jury w składzie: 
1. Henryk Dumin - przewodniczący jury
Etnolog, antropolog kultury, publicysta, laureat nagrody im. Oskara Kolberga, badacz tradycji w warunkach o przerwanej ciągłości  osadniczej na Dolnym Śląsku
2.. Ignacy Dumin - sekretarz jury
etnolog, antropolog kultury, konsultant grup folklorystycznych, wieloletni juror konkursów tradycji, dokumentator tradycji Dolnego Śląska

po zapoznaniu się z prezentacjami 7 zespołów z terenu Dolnego Śląska i Górnych Łużyc w Niemczech, biorąc pod uwagę kryteria regulaminowe przyznało zespołowe i indywidualne nagrody oraz wyróżnienia w wyszczególnionych poniżej kategoriach konkursowych:

STOŁY WIGILIJNE I ZAPUSTNE
Prezentacje dotyczą tradycyjnych potraw spożywanych od dnia Wigilii przez czas Zapustów, aż do dnia Matki Boskiej Gromnicznej (2.II). Charakter sporządzonych potraw powinny odwoływać się do form i receptur charakterystycznych dla regionów pochodzenia wykonawców i ich rodzin - maksymalnie 12 potraw konkursowych. Należy tutaj nawiązywać do najdawniejszych, pamiętanych tradycji, unikać zaś stosowania np. naczyń z tworzyw sztucznych, czy obcych rodzimej tradycji składników potraw.

W tej kategorii przyznane zostały nagrody zespołowe, zaś autorom potraw wigilijnych i zapustnych o wyjątkowych smakach i tradycjach, sporządzonych według zapamiętanych w gronach rodzinnych przepisów przekazywanych przez pokolenia przyznano nagrody indywidualne.

PREZENTACJE SCENICZNE
Zespoły prezentują tradycyjne widowiska herodowe czyli „Herody”- chodzenie z szopką, gwiazdą, ze zwierzętami żywymi (np. z kozą) lub ich wyobrażeniami (np. z turoniem), wykonują repertuar pieśni kolędowych i pastorałek, a także wygłaszają oracje życzeniowe. W tej kategorii przyznane zostały nagrody zespołowe, zaś indywidualności artystyczne – wybitni śpiewacy i odtwórcy ról teatru obrzędowego otrzymali nagrody indywidualne.

TRADYCYJNA DEKORACJA DRZEWKA BOŻONARODZENIOWEGO
czyli według najdawniejszych przekazów z użyciem tradycyjnych ozdób np. opłatki, jabłuszka, bibułkowe formy, orzeszki, pierniki, ciasteczka…

„KOLĘDĘ ’2019” – Konkurs Tradycji prowadziła Joanna Dumin

Podczas „KOLĘDY ’2019” odbywały się warsztaty zdobienia pierników, które prowadziła Magdalena Topolanek - Fabryka Bardzkie Pierniki oraz warsztaty kaligrafii prowadzone przez Adama Kusiaka.
 
Wszystkie prezentacje konkursowe były niezwykłe. Bogactwo smaków, kolorów, zapachów, doznań muzycznych i teatralnych. Całe mnóstwo walorów artystycznych, które również znalazły swoje odzwierciedlenie w ocenie jury. Jednakże szczególną i kluczową uwagę Jury przywiązało do wierności przekazu, wzajemnego przenikania się kultur i jego dopuszczalnych granic. Oceniało:
- autentyzm prezentacji i ich zgodność z tradycją,
- walory widowiskowe i sugestywność kreacji aktorskich oraz kostiumów,
- zestaw dań, ich formę i smak,
- formę dekoracji choinek.

Ponadto Jury rekomenduje do udziału w tegorocznym 53. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w ramach reprezentacji województwa dolnośląskiego Zespół „DZIAŁOSZYNIANIE” z Działoszyna.
Posiadany przez Nich wysoki poziom wokalny i wartościowy repertuar sprawi, iż będą godnie reprezentować region dolnośląski podczas tego prestiżowego festiwalu tradycji.

Coroczna realizacja Konkursu Tradycji „KOLĘDA”  przyczynia się do wzrostu aktywności wiejskich grup artystycznych w dziedzinie prezentacji tradycji i jest przykładem tzw. „dobrej praktyki” nawiązującej do zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Organizator: 
Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
Współorganizatorzy:
Koło Gospodyń Wiejskich w Działoszynie
Koło Gospodyń Wiejskich „Markocice” w Bogatyni

BOGATYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1
59-920 Bogatynia
tel./fax 75 77 32 522
e-mail: bokbogatynia@o2.pl