GaleriON 2018 - 16-17.09.2018 r.

V Dolnośląski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych GaleriON 2018, to konkurs organizowany przez Stowarzyszenie „Motyl”, w którym po raz czwarty wzięli udział ludzie związani z naszymi pracowniami. „GaleriON” ma na celu promocję i prezentację wytworów i produkcji artystycznych, ale również aktywizację twórczą i integrację dolnośląskich środowisk skupiających osoby z niepełnosprawnościami.

W minionych dniach (16 i 17 września) uczestnicy zajęć pracowni integracyjnej „Bez barier” oraz pracowni muzycznej BOK wzięli udział w wernisażu Wystawy Finałowej w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze oraz Koncertach Finałowych w Kamiennej Górze i Jaworze. Koncerty poprzedziły warsztaty, podczas, których Michał Gietka wraz z instruktorem muzyki, Krzysztofem Wermińskim przygotowywali się do występu ze znamienitym Chórem Integracyjnym Stowarzyszenia „Motyl” . Wśród laureatów Przeglądu znaleźli się artyści prezentujący swoje umiejętności w wielu kategoriach; Fotografia: Marzena Drozdowska, Marek Michałek, Tomasz Ornat. Obrazy: Adam Kusiak, Anna Chećko. Litery: Adam Kusiak, którego kaligrafia zdobi okładkę tomiku poezji skupiającego najlepsze teksty tej kategorii. Występy sceniczne: Michał Gietka. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

BOGATYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1
59-920 Bogatynia
tel./fax 75 77 32 522
e-mail: bokbogatynia@o2.pl