"Quiz Wiedzy o Bogatyni" - 29.05.2018 r.

Konkurs ten ma kilkunastoletnią tradycję i spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży, a także nauczycieli. Jest on jednym z ogniw mobilizujących do poszerzania wiedzy o Bogatyni i jej okolicach.
Celem przyświecającym organizacji quizu jest poszerzanie horyzontów wiedzy, poszukiwanie ciekawostek historycznych, zgłębianie tajników życia społeczno-gospodarczego, politycznego oraz kulturalnego Miasta i Gminy Bogatynia.

Quiz tradycyjnie przybrał formę:
- TESTU, który składa się z pytań mieszanych - otwartych i zamkniętych. Kryterium oceny są punkty uzyskane za poprawne odpowiedzi na pytania. W testach nie brakuje pytań z zakresu historii, geografii jak również tych dotyczących aktualnych wydarzeń.

- PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ dającej możliwość przedstawienia historii i walorów kulturowych naszego miasta w niekonwencjonalny sposób. Wiodącymi kryteriami oceny są tutaj wartości artystyczne, poziom techniczny oraz aspekt historyczny prezentowanych treści i obrazów.

Quiz wiedzy o Bogatyni „Bogatynia dawniej i dziś” odbył się 29 maja 2018 roku.

W konkursie wzięło udział 45 uczestników wspieranych przez 13 pedagogów:
- test - 32 osoby
- prezentacje multimedialne - 13 osób, które przygotowały 13 prezentacji tematycznych

 Zapraszamy za rok! 

BOGATYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1
59-920 Bogatynia
tel./fax 75 77 32 522
e-mail: bokbogatynia@o2.pl