Pracownie

zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach organizowanych w Bogatyńskim Ośrodku Kultury

Pracownia teatralna

Pracownia teatralna
Głównym założeniem pracy sekcji teatralnej jest realizacja zajęć warsztatowych z członkami grupy, której wypracowuje metody gry aktorskiej wykorzystywane w sztuce teatralnej. W tym celu młodzi aktorzy uczą się poprawnej wymowy, wykonują ćwiczenia z emisji głosu, pracują nad tekstem, realizują scenki warsztatowe i wykonują ćwiczenia gimnastyczne poprawiające ich sprawność fizyczną potrzebną do prawidłowej gry aktorskiej.

Sekcja fotograficzna

Sekcja fotograficzna
Do głównych celów sekcji fotograficznej BOK należy prowadzenie atelier i ciemni oraz realizacja stałych zajęć z członkami sekcji, a także z osobami chcącymi poznać tajniki fotografii. W ramach realizacji typowych zajęć fotograficznych głównym zadaniem jest zapoznanie ich uczestników z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny fotografii.

Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata jest miejscem zabawy, relaksu, inspiracji, terapii polegającej na dostarczaniu wrażeń zmysłowych, których źródło stanowią odpowiednio dobrane bodźce płynące z urządzeń takich jak kolumny wodne, kula lustrzana, zestaw światłowodowy, kurtyna-wodospad światłowodów, ale też dyfuzor zapachów i olejki zapachowe…

Pracownia muzyczna

Pracownia muzyczna
Działalność pracowni muzycznej opiera się na realizacji nauki gry na instrumentach: pianinie oraz keyboardzie. Na zajęciach realizowane są między innymi takie zagadnienia jak: podstawy zasad muzyki, nauka czytania nut, ćwiczenia rytmiczne, kształcenie słuchu oraz zapoznanie z muzyką klasyczną i rozrywkową.
W ramach zajęć prowadzone są zespoły wokalne, gdzie w trakcie warsztatów uczestnicy opracowują utwory z towarzyszeniem akompaniamentu i są zapoznawani z problematyką wokalno – wykonawczą (ćwiczenia intonacyjno – emisyjne głosu, posługiwanie się mikrofonem).

Pracownia integracyjna

Pracownia integracyjna
Tworzymy dogodne warunki do realizacji szeroko pojętej integracji:
- międzypokoleniowej,
- zwiększającej szanse rozwoju,
- sprzyjającej przyswajaniu nowych umiejętności funkcjonalnych,
- umożliwiającej uczestnikom samorealizację w różnych dziedzinach życia,
- otwierającej na problemy osób z niepełnosprawnością za pośrednictwem kształtowania u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych właściwych postaw społecznych,
- realizującej ideę „równych szans”,
- znoszącej bariery i wdrażającej nowe rozwiązania podnoszące „jakość życia” osób z niepełnosprawnością uczestniczących w życiu kulturalnym i artystycznym,
- znoszącej stygmatyzację,
- przełamującej stereotypy oraz negatywne nastawienia wobec osób z niepełnosprawnością,
- realizującej zasadę wielokulturowości,
- sprzyjającej realizacji współpracy transgranicznej.

Koło TPD

Koło TPD

Koło pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością"INTEGRACJA BEZ BARIER"

- organizacja aktywnego wypoczynku
- tworzenie warunków rehabilitacji dzieci i młodzieży
- wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
- aktywizacja społeczna, kulturalna, twórcza dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
- realizacja spotkań, warsztatów integracyjnych w wymiarze międzypokoleniowym, lokalnym i transgranicznym
- podnoszenie jakości życia rodzin przez aktywizację i podnoszenie kompetencji pedagogicznych, terapeutycznych rodziców

Pracownia plastyczno - ceramiczna

 Pracownia plastyczno - ceramiczna
Zajęcia indywidualne realizowane są po wcześniejszym ustaleniu terminu z instruktorem.

BOGATYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1
59-920 Bogatynia
tel./fax 75 77 32 522
e-mail: bokbogatynia@o2.pl