Akcja Lato 2019 - 29.07 - 23.08.2019

Serdecznie zapraszamy na Akcję Lato 2019 do Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. W programie wycieczki piesze i autokarowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, projekcje filmów dla dzieci w Kinie KADR 3D oraz różnego rodzaju gry, zabawy i zajęcia integracyjne.

 

 

 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r., w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz.452), Bogatyński Ośrodek Kultury organizuje Akcję Lato 2019, która odbędzie się od 29.07 - 23.08.2019 r., w godz. od 10.00 do 14.00.

Rekrutacja trwa do 28 czerwca 2019 r. Karty zgłoszeniowe dostępne są do odbioru w sekretariacie BOK. Wydawane będą wyłącznie rodzicom lub opiekunom dziecka od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Uwaga! Akcja Lato 2019 jest zorganizowana wyłącznie dla dzieci zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, mających skończone 7 lat!

Potwierdzenie organizacji wypoczynku można sprawdzić pod adresem www.wypoczynek.men.gov.pl i wpisując nr zgłoszenia 16904/DOL/L-2019.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc wynoszącą 50 osób, zalecamy do przygotowania się i wypełnienia kart zgłoszeniowych na miejscu. Potrzebne będą dane personalne dziecka oraz informacja o szczepieniach i uczuleniach.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby korzystające z pomocy Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dla potrzeb rekrutacji należy przedstawić zaświadczenie o uzyskiwanej pomocy. W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia, rekrutacja dziecka odbywa się standardową ścieżką.

Prosimy o szczegółowe wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz podpisanie zgód, gdyż w przypadku nie dotrzymania tego warunku uczestnik nie zostanie zakwalifikowany.

Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie opublikowana 23 lipca 2019 r. na tablicy przy sekretariacie BOK. Nie będzie możliwości otrzymania informacji o zakwalifikowaniu uczestnika telefonicznie.

Informujemy, że wszystkie karty zgłoszone na Akcję Lato 2019 w Bogatyńskim Ośrodku Kultury zostały przyjęte. Imienna lista uczestników dostępna jest na tablicy przy sekretariacie BOK.

 

 

Galeria

BOGATYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1
59-920 Bogatynia
tel./fax 75 77 32 522
e-mail: bokbogatynia@o2.pl